Barnpsykiater

Barnpsykiater

På mottagningen för barn, unga och familjer finns det en barnpsykiater. Tjänsterna kan köpas privat eller med betalningsförbindelse från hemkommunen eller specialsjukvård.

I en barnneurologisk eller barnpsykiatrisk undersökning kan vi bland annat kartlägga problem med uppmärksamhet, koncentration, rastlöshet och impulskontroll, en eventuell utvecklingsförsening i till exempel språk- och inlärningsförmåga och utmaningar i sociala färdigheter. Barnpsykiatern kan kartlägga eventuella emotionella orsaker bakom barnets svårigheter.

Läkaren bekantar sig med anamnesen, eventuella tidigare undersökningsresultat och habilitering, undersöker barnet och funderar tillsammans med barnet och föräldrarna hurudana stödåtgärder det behövs för att man kan ska vardagen att fungera på ett bättre sätt, för att familjen ska få det stödet de behöver och för att barnet ska kunna använda sina resurser bättre.

Läkaren bedömer behovet av eventuella tilläggsutredningar och planerar tillsammans med familjen hurudant stöd barnet behöver i vardagen hemma och i dagis/skolan och gör vid behov upp ett förslag till habiliteringsplan.