Skolpersonal

Hälsa för dig och din skola

Här har vi samlat information för dig som arbetar med elever från förskoleålder till unga vuxna. Folkhälsan har ett brett utbud av hälsofrämjande verksamheter för skola och eftis.

Till våra kompetensområden hör arbete för trygga relationer, fysisk aktivitet och återhämtning, kost, jämställdhet, sexuell hälsa och simundervisning.

Med våra verksamheter vill vi inspirera dig att arbeta med hälsa och välmående under hela skolåret – både när det gäller personal och elever.

1 st. i , Övriga platser - Nyland - SFV-huset G18

Material

Här kan du ladda ned material för att skriva ut och använda i undervisningen

Handledning, dialogduk
Dialogduk
Dialogduk, utskriftsversion (ladda ner pdf genom att klicka på ikonen nere till höger och skriv ut)

Dialogduken är ett verktyg för föreningsverksamma. Med hjälp av den kan ni föra ett bra samtal om värderingarna i föreningen. Dialogduken handlar om de värderingar och det klimat som föreningen vill utveckla och stå upp för. Övningen utgår från en duk med tydliga uppgifter och frågor.

Dialogduken med instruktioner kan beställas per e-post: tryggidrott@folkhalsan.fi eller laddas ner för utskrift här. 

Dialogduk för utskrift 

Dialogduken kan beställas per e-post: Maria.Lingonblad@folkhalsan.fi eller laddas ned för utskrift här. 


Vår klass dialogduk (.pdf)

Vår klass dialogduk A3 (.pdf)

Vår klass dialogduk A4 (.pdf)

Kontakt

  • Erika Fogelberg

   Koordinator för hälsofrämjande verksamheter för skolor, kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   044 788 1103

  • Kontakta
  • Joakim Svensson

   Koordinator för barn-/ungdomsverksamheten Åland

  • tfn:
   040 837 5777

  • Kontakta
  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta