Forskningsprojekt: Dagis

DAGIS - främja hälsa och välbefinnande

I forskningsprojektet DAGIS fokuserar vi på 3-6-åriga daghemsbarns levnadsvanor och välbefinnande. Målet i DAGIS är att förbättra barns levnadsvanor och minska socioekonomiska skillnader i barns levnadsvanor.

Vi är intresserade av barnens stillavarande beteende, fysiska aktivitet, intag av frukt, grönsaker och sockerrika livsmedel och hur den fysiska och den sociala miljön i hemmet och på daghemmet påverkar levnadsvanorna.

Läs mer på projektets egen webbplats.

Kontakt

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta