Forskningsprojekt: Dagis

DAGIS - främja hälsa och välbefinnande

I forskningsprojektet DAGIS fokuserar vi på 3-6-åriga daghemsbarns levnadsvanor och välbefinnande. Målet i DAGIS är att förbättra barns levnadsvanor och minska socioekonomiska skillnader i barns levnadsvanor.

Några barn pysslar tillsammans med sin pedagog på dagis.

Vi är intresserade av barnens stillavarande beteende, fysiska aktivitet, intag av frukt, grönsaker och sockerrika livsmedel och hur den fysiska och den sociala miljön i hemmet och på daghemmet påverkar levnadsvanorna.

Läs mer på projektets egen webbplats.

Kontakt

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta