Föräldrastöd

Stöda mentalisering i föräldraskapet

För barnets utveckling är det viktigt att föräldern reflekterar över barnets behov och hur familjen är tillsammans. Vi erbjuder dig som jobbar med småbarnsfamiljer verktyg att främja trygga anknytningsrelationer.

När vi reflekterar över känslor och tankar i relation vårt eget föräldraskapet och vår babys upplevelser kallas det för att vi använder vår mentaliseringsförmåga. Den förmågan hjälper oss att bättre förstå det barnet känner i stället för att reagera på det barnet gör. Då blir det lättare att besvara barnets behov på ett lyhört sätt och skapa en trygg anknytningsrelation. För att stöda den kompetensen i föräldraskapet har vi utarbetat material och metoder som du som yrkesperson kan använda i arbetet med småbarnsfamiljer.

För väntande familjer har vi en graviditetsdagbok som lockar till att reflektera över babyn som en liten människa redan under graviditeten. Vi ordnar föreläsningar och utbildar gruppledare i familjegruppsmodellen Föräldraskapet främst (på finska Vahvuutta Vanhemuuteen). Vi utbildar också ledare för babyberöringskurser där spädbarnsmassage kombineras med reflektiva samtal.

Du kan läsa om den finskspråkiga verksamheten Vahvuutta vanhemmuuteen på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats.

Kontakt

    • Malin von Koskull

    • tfn:
      044 788 1011

    • Kontakta