Ergonomisk konsultation

GRO – en rådgivartjänst för pedagogiska miljöer

Gruppen. Rummet. Omgivningen. Tillsammans bildar det GRO. Folkhälsans  GRO-rådgivare skapar miljöer som maximerar barnets utveckling. 

Folkhälsans ergoterapeuter ser på miljön ur ett utvecklingsperspektiv och tillsammans med verksamhetens personal skapar vi en omgivning anpassad för barnen.

Vi erbjuder tre olika GRO-paket för skolor och daghem.

Genom att  tillrättalägga barnens miljö kan vi så frön som med lärarens pedagogiska kompetens får barnen att växa. 

Konsultationen utförs av Victoria och Carina som är ergoterapeuter med kunskap inom bland annat sensomotorisk pedagogik och specialpedagogik. 

GROWorkshop

En workshop där vi tillsammans med lärarkollegiet jobbar med problem och utmaningar i skolmiljön utifrån ett utvecklingsperspektiv. Workshopparna kan ordnas hos er och innehåller bland annat stöd för pedagogerna i eventuella utmaningar kopplat till miljö och gruppkonstellation.

Miljöobservation

Klassrumskonsultation som innehåller bland annat: 

 • observation av klassrumsmiljön
 • observation av skolmiljöns allmänna utrymmen
 • observation av klassen
 • diskussion med klassläraren
 • skriftlig rapport med utvecklingsförslag.

Konsultation vid nybyggen och renoveringar

Vid nybyggen och renoveringar kan vi hjälpa till med:

 • möbelbeställning
 • anpassning av miljön – rumsindelning, avskärmningar, dörrar och ramper
 • ljus och ljud – kartläggning av ljudföroreningar
 • ytmaterial – val av färg
 • utrymmen för specialundervisning
 • placering av väggfasta föremål.

Kontakta oss för en offert

  • Carina Holmqvist

   ergoterapeut, Karleby

  • tfn:
   050 403 0084

  • I ergoterapin möter jag både barn, ungdomar och vuxna där utmaningarna kan vara allt från svårigheter med sociala färdigheter, bristande impulskontroll eller behov av stöd för att planera, genomföra och slutföra en process av något slag. Vissa klienter kan behöva hjälp med att klara av sina morgonrutiner eller med att klara sig självständigt hemma efter skolan. Med vuxna kan det gälla att lära sig leva i sin nya vardag efter t.ex en stroke. Jag jobbar både på svenska och finska och kommer främst att röra mig mellan Jakobstad och Karleby. Det allra bästa med mitt jobb är utan tvekan alla människomöten! Jag tycker om människor och har lätt för att få kontakt med folk i olika åldrar. I det här jobbet kommer man varandra nära eftersom man träffar klienterna i deras egen vardagsmiljö och jobbar tillsammans mot samma mål. Som ergoterapeut är jag lätt att möta, samt positiv. Jag jobbar lösningsorienterat och tycker om att få vara kreativ. Kreativitet är en god egenskap att ha i rollen som ergoterapeut, då man ibland behöver byta riktning i terapisituationen för att komma vidare.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Victoria Lassander-Sandin

   ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

  • tfn:
   044 788 3682

  • Jag utexaminerades som ergoterapeut 2011 och som SI-terapeut 2020. Jag arbetar med klienter i alla åldrar, men den största klientgruppen är barn. Vi tränar färdigheter som behövs för att klara sig så bra som möjligt i sin vardag. Det är ett väldigt flexibelt jobb och jag tycker om att arbeta multiprofessionellt för att tillsammans med andra terapeuter, föräldrar och lärare hitta en gemensam målsättning för varje klient. Jag besöker ofta mina klienter på daghem, skolor eller hemma hos dem, men tar även emot klienter på Östanlid. SI-klienter tas emot på mottagningarna i Jakobstad och Karleby. I min roll som terapeut är jag ofta personlig – jag vill att klienterna ska veta vem jag är och att det ska vara roligt att träffa mig. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag rör mig i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby ,Oravais, Kronoby och Karleby.

   Visa mer
  • Kontakta