Antimobbning

Bra kompisrelationer förebygger mobbning

Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Vi stöder pedagoger, föräldrar och barn och unga att jobba för ett respektfullt klimat på daghem och i skolor.

Antimobbning i daghem och skolor

Det behövs olika metoder och verktyg för pedagoger att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barn som ligger i riskzonen för utanförskap. På det sättet kan vi förebygga att barnet lämnas utanför kamratgruppen. Det har i sin tur positiva effekter på barnets fysiska och psykiska välmående och kan förebygga problem senare i livet. Inom det mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan har vi sammanställt olika redskap som daghems- och skolpersonal kan använda. 

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 6030

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Karin Storbacka

   Projektledare Trygg idrott

  • tfn:
   044 788 6309

  • Kontakta