Antimobbning

Bra kompisrelationer förebygger mobbning

Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Vi stöder pedagoger, föräldrar och barn att jobba för ett respektfullt klimat på daghem och i skolor.

Det behövs olika metoder och verktyg för pedagoger att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barn som ligger i riskzonen för utanförskap. På det sättet kan vi förebygga att barnet lämnas utanför kamratgruppen. Det har i sin tur positiva effekter på barnets fysiska och psykiska välmående och kan förebygga problem senare i livet. Inom det mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan har vi sammanställt olika redskap som daghemspersonal kan använda. 

Antimobbning i daghem och skolor

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Kontaktperson Nyland

  • tfn:
   044 788 3633

  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

  • tfn:
   044 788 6030

  • Kontakta
  • Annika Heikkilä

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta