Antimobbning

Bra kompisrelationer förebygger mobbning

Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Vi stöder pedagoger, föräldrar och barn att jobba för ett respektfullt klimat på daghem och i skolor.

Det behövs olika metoder och verktyg för pedagoger att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barn som ligger i riskzonen för utanförskap. På det sättet kan vi förebygga att barnet lämnas utanför kamratgruppen. Det har i sin tur positiva effekter på barnets fysiska och psykiska välmående och kan förebygga problem senare i livet. Inom det mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan har vi sammanställt olika redskap som daghemspersonal kan använda. 

Antimobbning i daghem och skolor

Välj region och visa kurser och föreläsningar kring mobbning

Välj region för att se kurser som ordnas nära dig. Om du klickar på en kurs får du fram mer detaljerad information. Om inga områden visas finns det just nu inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna som anges längst ned på sidan.

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Mobbningsförebyggande arbete

  • tfn:
   044 788 3633

  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

   Planerare, mobbningsförebyggande arbete

  • tfn:
   044 788 6030

  • Planerare, mobbningsförebyggande arbete – barn före skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta