Graviditetsdagbok

Med babyn i tankarna

I graviditetsdagboken kan du följa med graviditeten och babyns utveckling vecka för vecka. Den inspirerar dig att fundera på ditt föräldraskap och på din relation till babyn.

Varje graviditetsvecka har ett eget uppslag i dagboken. Här hittar du forskningsbaserade fakta om de förändringar som sker hos mamman och fostret och små vardagliga knep för att må bättre. Varje uppslag innehåller också frågor som uppmuntrar till att fundera över upplevelser och känslor i relation till ditt eget föräldraskapet och din babys perspektiv. Målet med dagboken är att väcka intresset och nyfikenheten för fostret som en unik liten person med egna förmågor och behov. När du aktivt reflekterar över de här frågorna redan under graviditeten stärks din reflektiva förmåga i föräldraskapet Det har visat sig vara viktigt för anknytningen mellan babyn och föräldern, inställningen till föräldraskapet och motivationen att ta hand om både babyns och sin egen hälsan.

Du kan använda dagboken så som du själv vill; du kan ha dagboken helt för dig själv, dela den med dina närmaste eller om du vill kan du också diskutera de frågor som dagboken väckt med rådgivningens hälsovårdare eller med en frivillig stödperson.

Graviditetsdagboken är en ifyllbar pdf-fil som du kan spara på din dator och göra anteckningar i. Den går också att skriva ut. Graviditetsdagboken finns både på svenska och på finska.

Graviditetsdagboken har utarbetats av sakkunniga vid Folkhälsans förbund, Åbo universitet och Åbo universitets centralsjukhus för att stöda föräldraskapet och stärka relationen till babyn.

Kontakt