Folkhälsans hantverkseftis

Hantverkseftis, ”Hanttis”, är ett eftis med betoning på hantverk, pyssel, och konst. Verksamheten byggs upp enligt olika månatliga teman inspirerade av t.ex. årstider, natur och återvinning.

Ta kontakt

Tid: Skoldagar kl.12.00-17.00
Plats: Sirkkala eftis
Adress: Vårdbergsgatan 4b, 20700 Åbo
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Cristina Sangder
Telefon: 044 788 6027

Pris

92 euro per månad (-> kl. 15.00) 
110 euro per månad ( ->kl. 17.00)

Hantverkseftis har en materialavgift på 50 euro/termin/barn

Hanttis föresats är att introducera barnen till olika pyssel- och konstmaterial och tekniker. Barnens egna önskemål beaktas i mån av möjlighet. Under verksamhetsterminerna gör eftiset studiebesök till museer i barnens närmiljö.

I verksamheten ingår utevistelse på Sirkkala eftis gård, Vårdbergsparken eller Äventyrsparken. 

Hanttisverksamheten sker i samma hus som Sirkkala eftis. Samarbetet syns även i gemensamt program som t.ex. filmdagar, parkutflykter och fester. Tillsammans jobbar vi ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Vid eftiset serveras dagligen ett hälsosamt mellanmål som tillreds av en av personalen i Sirkkala eftis.

Hanttis ordnas terminsvis, dvs. en hösttermin och en vårtermin. Ansökningen sker i samband med ansökningen till eftermiddagsverksamheten via Wilma. Vid val av platser beaktas i första hand första klassister och de som inte redan haft en plats på Hanttis.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Åbo stads webbsidor.

Ansökan om sänk kundavgift eller befrielse kan göras med blankett på Åbo stads webbsidor.