Eftis

En trygg eftermiddag för de yngsta skolbarnen

Folkhälsans eftermiddagsklubbar erbjuder verksamhet på svenska efter skolan för skolbarn i årsklasserna 1 och 2. Verksamheten är fritidsbetonad och ska utgöra en motvikt till skolarbetet. Många av Folkhälsans eftis är diplomerade hälsofrämjande eftis.

Folkhälsans eftis och morris

Läs mer

Det hälsofrämjande arbetet är en långsiktig och ständigt pågående process för att utveckla hela eftisets vardag till att bli en stödjande och främjande miljö för hälsa och trygghet.

Det gör vi bland annat genom att arbeta med:

 • En helhetssyn på begreppet hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa)
 • Ett hälsofrämjande synsätt och förhållningssätt
 • Att stärka känslan av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för alla på eftiset
 • Ökade möjligheter till delaktighet och ansvar

  • Helena Pulkkinen

   Eftisansvarig

  • tfn:
   050 376 8196

  • Kontakta