Vasa daghem

Vi verkar i ett hemtrevligt tvåvåningshus i centrum av Vasa. Platserna är fördelade på två avdelningar; en för 1–3-åringar och en för 2–5-åringar. Daghemmet har eget kök och en trivsam gårdsplan.

Folkhälsans daghem i Vasa

Tid: Vardagar kl.07.00–17.00
Adress: Stationsgatan 28, 65100 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Emily Hagberg
Telefon: Förman: 044 788 3701, stora sidan: 050 3450 007, lilla sidan: 050 4355 955, köket: 044 7883 628

Vår dagis är litet och hemtrevligt med en familjär stämning.Bland personalen strävar vi efter kontinuitet. Därför har vi också personal med lång erfarenhet och vi försöker undvika "snuttvikarier". I stället görs omorganisationer med den egna personalen.

Det är en hederssak för oss att barnen ska få näringsrik mat under dagen.Vår kock tillreder tre mål om dagen: frukost, lunch och mellanmål. Vi strävar efter att maten ska vara god, hälsosam och sockerfattig. Endast vid festliga tillfällen och vid speciella högtider serveras t.ex. bakverk.

Andra viktiga tyngdpunktsområden för vår småbarnspedagogik är:

- egenvårdarsystem; den första kontakten till barnet knyts i hemmet genom att egenvårdaren gör ett hembesök.

- smågruppsarbete och mobbningsförebyggande verksamhet

- jämställt bemötande.

Då vi väljer teman och intresseområden är barnens intressen utgångspunkten.Det är viktigt att barnen känner delaktighet i verksamheten; att de kan påverka och att deras åsikter beaktas. Dialogen mellan pedagogen och barnet lyfts fram, och personalen försöker vara lyhörd inför barnets behov.

Även föräldrarnas delaktighet är en viktig del av vår verksamhet.Tillsammans strävar vi efter fostrarsamverkan och till barnets bästa.

From 1.8.2018 övergår vårt daghem från att vara ett köpservicedaghem till att vara ett servicesedeldaghem. 

Kontakt

  • Emily Hagberg

   Enhetschef för daghemmet i Vasa samt administrativ ledare för eftisverksamhet i Österbotten

  • tfn:
   044 788 3701

  • Kontakta