Hagalunds daghem

Folkhälsans daghem i Hagalund erbjuder mångsidig svenskspråkig småbarnspedagogik för barn i åldern 1–5 i en familjetrevlig atmosfär, i barnens egen närmiljö.

Ta kontakt

Folkhälsans daghem i Hagalund

Tid: Vardagar kl. 7.00–17.00
Adress: Kalevaängen 6 D 31, 02100 Esbo
Arrangör: Folkhälsan i Hagalund rf
Kontakt: Emilia Christiansen
Telefon: 050 594 6390

Ett daghem i den gröna trädgårdsstaden

Folkhälsans daghem i Hagalund är ett litet omtyckt daghem med en positiv och hemtrevlig atmosfär. Vi erbjuder mångsidig småbarnspedagogik på svenska i en omgivning med många stora ängar och flertalet lekparker.

Dagiset har 19 platser för barn i åldern 1–5. Vi har fyra anställda, två lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare inom småbarnspedagogik.

Barn som unika individer

Vi ser barnet som en kompetent och unik individ som kan tänka själv och har ett eget värde. Vi lyssnar på barnens tankar, åsikter och idéer. Barnens känslor, negativa som positiva, bekräftas och vi framhäver betydelsen av en ömsesidig respekt. Barnen har rätt att vara delaktiga och påverka verksamheten.

Leken har en central roll i den dagliga verksamheten. Genom leken övar barnen på att kommunicera med varandra, på turtagning, att lyssna på varandra samt på att stärka sin självbild. Genom leken kan barnen även behandla sina känslor och använda sin fantasi. Personalen deltar i barnens lek och hjälper till vid behov. Vuxna fungerar som exempel och förebilder för barnen.

Esbo stads plan för småbarnspedagogik ligger som grund för verksamheten.

Mångsidig vardag

Daghemmets vardag innehåller mångsidiga aktiviteter. Under veckan erbjuds bland annat skapande verksamhet, musikstunder, grov- och finmotoriska övningar, ledd- samt frilek, vistelse i skogen och utomhusverksamhet. Dagligen sjunger vi med barnen, läser sagor och konverserar tillsammans. Vi rör oss mycket utomhus i den närliggande miljön.

Språket tangeras i all verksamhet och vi stöder barnets språkutveckling genom att namnge, beskriva och förklara de olika händelserna. Många barn kommer från tvåspråkiga familjer och för att värna om tvåspråkigheten jobbar vi mycket med det svenska språket.

Barnen är indelade i två grupper:

  • Lejonen med barn mellan 3 och 5 år.
  • Tigrarna med barn mellan 1 och 3 år.

Smågruppsverksamhet tillämpas i båda grupperna och grupperna samarbetar även dagligen. Under måltiderna är båda grupperna alltid samlade.

Under dagen serveras barnen frukost, lunch och mellanmål.

 

Öppen dialog med vårdnadshavarna

Ett fungerande samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen är viktigt. Vi diskuterar dagligen med föräldrarna om hur barnets dag har varit samt erbjuder föräldrasamtal 1–2 gånger per läsår. En öppen dialog mellan hemmet och småbarnspedagogiken eftersträvas. En kontinuerlig respons från vårdnadshavarna bidrar till att verksamheten utvecklas.

Dagvårdsavgifter (heltidsvård)  (från 1.1.2021-)

 

Familjens andel

Stöd för privat dagvård 

Dagvårdsavgift
Barn < 3 år

395 €

804,59 € 1199,59 €

Barn > 3 år

395 € 614,59 € 1009,59 €

 

Ansök om plats på vårt daghem

Du kan ansöka om vårplats på vårt daghem året runt. Anmälningsblankett laddas ner från hemsidan och skickas per post eller förs i slutet kuvert till dagiset.

Här hittar du ansökan.