Babysim

Vi fortsätter simma på hösten

Vi följer med COVID-19 pandemin och fortsätter verksamheten vecka 36 när vi har tillräcklig erfarenhetsbaserad kunskap om säkerhetsaspekterna. Under vecka 21 är vi i kontakt med alla våra nuvarande kunder. Nya kunder är fortsättningsvis välkomna att redan nu anmäla sig till höstens grupper.

Du kan redan nu anmäla din familj nu till höstens grupper

Ni kan anmäla er till en kurs genast efter att er baby är född, men börja simma tidigast då babyn är 3 månader och väger minst 5 kg.  Det finns ingen övre åldersgräns. I babysimgruppen reserverar vi plats för babyn och två vuxna. För familjer som har flera barn ordnar vi syskongrupper och då är platsen reserverad för babyn och syskon under sju år och två vuxna. Vi ordnar också grupper för äldre barn.

Ge bort mer än en gåva – ett presentkort till babysim

Med den här gåvan får familjen uppleva babysimmets underbara värld under ledning av våra proffsiga instruktörer. Vattenvana och vattensäkerhet ger också färdighet för framtida siminlärning.

Mera information om babysim och om vårt presentkort får du genom att kontakta kontoret på tfn 09 315 5532 eller skicka e-post via kontakta oss-knappen uppe på sidan.


Vill du komma och prova babysim gratis?

Prova på-tillfällen ordnas inte för tillfället på grund av Covid19-pandemin.

Anmäl dig till babysim

Välj region för att visa grupper nära dig. Genom att klicka på en grupp får du upp mer information om gruppen. Du kan anmäla din familj till den grupp som passar er bäst. Vi kontaktar dig inom 1-3 vardagar och bekräftar gruppsituationen. Om du har problem med anmälningen, vänligen ta kontakt med babysimkontoret babysim@folkhalsan.fi så hjälper vi dig med din anmälan.

Rekommenderat av Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund

 Alla våra simställen klassas som säkra babysimställen av Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund (på finska).

Viktigt att veta

Här hittar du grundläggande information kring våra arrangemang, priser, fakturering, viktiga datum m.m.

Simstunden är 30 minuter och det är utbildade baby- och familjesiminstruktörer som handleder familjerna. Alla våra grupper är tvåspråkiga (svenska och finska).

Vår verksamhet är fortlöpande och du kan anmäla din familj och börja simma mitt under pågående termin. Ni kan också anmäla er till kommande terminer. Efter att vi har tagit emot din anmälan, kontaktar vi dig och bekräftar startdatumet. Samtidigt ger vi den information som ni behöver innan ni deltar i simmet första gången.

Faktureringen sker månatligen och ni kan ersätta två tillfälliga fakturerade frånvaron per kalendermånad i våra ersättande grupper.

Kontakta kontoret. Uppsägningstiden är tre veckor.

Vårterminen 2020: 2.1-14.6.2020

Undantag:
Vörå/Norrvalla: 12.1.2020-14.6.2020

Inget sim:
Norrvalla 9.2.2020
Påsk 10.4-13.4.2020
10.4 grupper före kl. 15 simmar normalt

Valborgsmässoafton 30.4.2020
(grupper före kl. 15 simmar normalt)

Första maj 1.5.2020

Håkansböle 16.5.2020
Åldersgränser Nyland
Babysim: 3 månader - 2 år (simmet tar slut när barnet fyller 2 år)
Syskonsim: 3 månader - 2 år + syskon under 7 år (simmet tar slut när yngsta barnet fyller 2 år och för syskon när de fyller 7 år)
Familjesim, över 1 åringar: 1 år - 5 år + möjliga äldre syskon under 7 år (simmet tar slut när barnet fyller 5 år och för syskon när de fyller 7 år)

Åldersgränser Korsholm, Jakobstad och Vörå
Babysim: 3 månader - 2 år (simmet tar slut när barnet fyller 2 år)
Syskonsim, syskongrupp: 3 månader - 2 år + syskon under 7 år (simmet tar slut när yngsta barnet fyller 2 år och för syskon när de fyller 7 år)
Familjesim, över 1 åringar: 1 år - 3 år + möjliga äldre syskon under 7 år (simmet tar slut när barnet fyller 3 år och för syskon när de fyller 7 år)

OBS! Simmet upphör inte automatiskt utan man måste alltid säga upp platsen till babysimkontoret, även när gruppens åldersgräns kommer emot.

Ni kan ersätta två fakturerade tillfälliga frånvaron per kalendermånad. De ersättande turerna och anmälan till dessa sker på denna sida. Kom ihåg att anmälning till ersättande turer är bindande, följaktligen kan de inte avbokas.

Ni kan boka en ersättande simtur en månad på förhand. Dessutom kan man boka in en ersättande tur ännu två månader efter den uteblivna simgången. De ersättande turerna syns på nätet en månad framåt i taget. Obs! Ni kan inte ersätta en krediterad simgång.

Till anmälan behöver ni ert kundnummer (finns på fakturan), yngsta barnets födelsedatum samt det datum som ersätts (dessa i formatet dd.mm.åååå). Ni får en bekräftelse på den ersatta turen per epost. Bekräftelsen innehåller även praktisk info om det simställe ni valt.

Betalningen för babysimmet sker månatligen. Fakturan skickas per post eller som e-faktura.
Månadspriset varierar beroende på hur många gånger i månaden det arrangeras babysim.

För tillfällig frånvaro återbetalas ingen avgift: Avgiften återbetalas endast i de fall:
- ni är borta minst fyra (4) veckor efter varandra p.g.a. sjukdom
- hela familjen som simmar i syskongrupperna är borta fyra(4) veckor efter varandra p.g.a. sjukdom
- slutar under en pågående faktureringsperiod. Uppsägningstiden är 3 veckor.

Prislista Nyland fr.o.m. 1.1.2020

Sim med ett barn + 2 vuxna 21,50 €/gång
Sim med ett barn + syskon under 7 år + 2 vuxna 23,50 €/gång

Prislista Korsholm, Östanlid och Norrvalla fr.o.m. 1.1.2020

Sim med ett barn + 2 vuxna 19,00 €/gång
Sim med ett barn + syskon under 7 år + 2 vuxna 21,00 €/gång

Betalningen för babysimmet sker månatligen, i början av månaden. Månadspriset varierar beroende på hur många gånger i månaden det arrangeras babysim. Fakturan kan beställas som e-faktura.

För tillfällig frånvaro återbetalas ingen avgift. Avgiften återbetalas endast om:

 • ni är borta minst fyra (4) veckor efter varandra p.g.a. sjukdom.
 • alla syskon som simmar i samma syskongrupp är sjuka fyra (4) på varandra följande veckor.
 • ni slutar under en pågående faktureringsperiod. Uppsägningstiden är 3 veckor.

 Övriga priser hittas under respektive kurs.

Helsingfors, Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97

Infotillfällen ordnas inte för tillfället på grund av Covid19-pandemin.

Kl. 16.30 på svenska, kl. 17.30 på finska

 

Kan man simma med blöja

-          Babyn skall ha simbyxa med resår i midja och ben, eller simblöja

Måste vi betala om vi är sjuka eller på resa

-          Man betalar för platsen i gruppen och man är borta eller tillfälligt sjuk så får man komma och simma in ett annat tillfälle

Kan vi delta i infotillfället innan vi anmält oss

-          Vi har ett infotillfälle innan varje kursstart, även de som inte är anmälda är välkomna till detta

Hur länge får vi simma i en babysimgrupp

-          Babysimmet är upp till ca två år

Om simstunden

-          Vårat kursspråk är svenska

-          Vi har 5 kursstarter per år (höst till vår), och varje kurs är 7 veckor, och man fortsätter automatiskt på nästa kurs om man inte avbokar sig. Uppehåll över sommaren och nyanmälning till hösten.

-          Vi har minst en nybörjargrupp vid varje kursstart

-          Faktura skickas för varje kurs

Uppsägning

-          Uppsägning sker för senast 3 veckor innan pågående kursen slutar. Man kan inte säga upp sig och t ex  bara gå en halv kurs.

Bästa babysimmare,

Den 25.5.2018 upphörde personuppgiftslagen och den ersattes av EU:s allmänna dataskyddsförordning. I likhet med tidigare behandlar vi dina personuppgifter enligt gällande lag och god praxis så att vi smidigt kan betjäna dig utan att känsliga uppgifter sprids. All vår behandling av dina kunduppgifter är en direkt följd av ditt kundförhållande med oss och vi behandlar enbart uppgifter som är relevanta för kundförhållandet.

För vår kurs- och gruppverksamhet innebär det att ledare har tillgång till dina kontaktuppgifter och annan information som ansluter sig till kursen, och bevarar dem på ett sätt som tar hänsyn till uppgifternas natur och de omständigheter under vilka verksamheten äger rum.

Vi värnar om din rätt till dina uppgifter och att de är korrekta. Ytterligare information hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar åt oss hittar du genom att klicka här.

Frågor och svar

Informationen under frågor och svar är riktgivande, lokala avvikelser kan förekomma. Babysim-arrangören på din ort svarar gärna på frågor om det är något du undrar över.

Ni kan anmäla er så fort babyn är född.

Jo, det kan ni med fördel göra. Ni kan också börja simma i en alternativ grupp och flytta över till den önskade gruppen då det blir en ledig plats i den.

Simning är också bra för barn med särskilda behov och de har förtur till vårt babysim om det är kö.

Vi rekommenderar att babyn inte har en blöja men det är tillåtet.

Ni betalar för platsen i gruppen. Frånvaron kan ni gå och ersätta i ersättande grupper. Vid långvariga sjukfrånvaron ber vi er kontakta kontoret.

Vi ordnar regelbundet informationstillfällen för nya simmare. Alternativt kan du be att få infomaterial om babysim till din e-post eller hemskickat per post.

Informationstillfällen är öppna för alla som är intresserade av babysim. 
Ingen förhandsanmälan.

Kontakt

  • Babysimkontoret

   Nyland, Korsholm, Vörå, Jakobstad

  • tfn:
   09 315 5532

  • Vardagar 9.00-15.00

   Visa mer
  • Kontakta
  • Babysim Åland

  • tfn:
   018 527 046

  • Kontakta