Motionsgrupper för specialgrupper

Motion för dig med särskilda behov

Fysisk aktivitet är så gott som alltid bra för hälsan oavsett ålder, funktionsförmåga och tillstånd. Ibland kan det vara så att du är i behov av särskilt stöd då det gäller motion.

Det kan handla om att du på grund av sjukdom, nedsatt funktionsförmåga eller något annat särskilt behov har svårt att delta i allmänna motionsgrupper. Då är det viktigt att du hittar trygga motionsformer, som främjar hälsan och funktionsförmågan utgående från ditt särskilda behov. Bland vårt utbud finns grupper som passar för gravida, äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning.

Välj region och visa motionsgrupper

Du kan klicka på en grupp för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga grupper insatta just nu. Om du vill ha information om kommande grupper kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Viktigt att veta

För att stöda dig som är gravid har vi utarbetat en broschyr om fysisk aktivitet under graviditeten. Den innehåller information om trygga motionsformer och innehåller tips på övningar som är bra att göra under graviditeten. Broschyren kan du ladda ner här. Vi ordnar vattengymnastik för gravida i många av våra bassänger. För dig med någon form av nedsatt funktionsförmåga ordnas det både anpassade och rehabiliterande motionsgrupper på olika håll i landet. Det lönar sig att höra med arrangören om gruppen passar ditt utgångsläge.

Kontakt

  • Mikaela Wiik

   Sakkunnig i arbetsvälbefinnande

  • tfn:
   044 788 1062

  • Mikaelas arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta