Dans- och rytmikkurser

Kravlös dans med fokus på rörelseglädje och gemenskap

Dans för Hälsa-metoden baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet med syfte att stärka psykiskt välbefinnande hos unga. Eftersom ungas psykiska ohälsa idag är ett centralt samhällsproblem behövs nytänkande, resurssmarta insatser som komplement till elev- och studerandevården.

Välkommen att delta i Folkhälsans Dans för Hälsa

Sidan är riktad till dig som möter barn och unga i ditt arbete men även till dig som är intresserad av att delta i en dansgrupp.

Dans för Hälsa handlar om kravlös och prestationsfri dans med fokus på rörelseglädje och social gemenskap. Metoden togs fram under en randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet. Studien visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär som t.ex. magont, sömnbesvär, oro och stress. Som icke-farmakologiskt förebyggande och komplimenterande behandlingsinsats i grupp har dansen potential att nå många och därmed göra stor skillnad med små medel.

WHO understryker vikten av att strategier vidtas för att förbättra den psykiska hälsan hos unga. Dans utgör ett exempel på hälsoekonomiskt effektiv och fysiskt aktiv insats som stärker positiva levnadsvanor för målgruppen.


Är du intresserad av att få Dans för Hälsa till din skola eller kommun?

Vi besöker gärna skolor och arbetsplatser för att berätta om metoden och erbjuder prova på danstimme för både unga och vuxna. Folkhälsans uppgift är att inspirera, handleda och stöda instruktörer i implementeringsprocessen. Vi samarbetar med Dans För Hälsa AB i Sverige genom att arrangera instruktörsutbildningar, BOOST-dagar och nätverksträffar för utbildade instruktörer. Kontakta oss gärna om du är intresserad av en föreläsning, utbildning eller av att få mer information.

 

Dans för hälsa

Förekomsten av psykisk ohälsa bland unga, speciellt flickor, ökar i vårt samhälle. Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet är ett vanligt förekommande problem och det saknas ofta behandlingsalternativ.

Skolhälsovårdens resurser räcker ofta inte till. Utöver det individuella lidandet utgör detta en stor samhällelig kostnad samt ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik. Effektiva interventioner för att stärka hälsan för denna målgrupp efterfrågas.

Dans har visat sig kunna få tonårsflickor att må bättre. Genom att dansa i en stödjande social gemenskap flyttas fokus från tankar till upplevelsen. Uppmärksamheten skiftar från yttre bedömning av kroppen till en inre upplevelse vilket får oss att mentalt må bättre och på sikt få en stärkt självkänsla. Fokus ligger på rörelseglädje och kravlöshet, inte prestation eller uppvisning.

I Helsingfors har en pilotgrupp startats med deltagare från andra stadiets skolor. Målet är att prova på och utvärdera konceptet i Finland i samarbete med Örebro universitet i Sverige. Rekrytering sker via elev- och studerandevården men kan även vara i kontakt med Petra Turja på Folkhälsan som leder gruppen. Hennes kontaktinfo hittar du nere på sidan. Det är avgiftsfritt att delta och vi bjuder på frukt i samband med danspasset.

Gruppen dansar två gånger i veckan efter skoltid till varierande musik och danspassen består av uppvärmning, olika övningar, danskoreografi och avslappning. Inga förkunskaper krävs och vi varierar dansstil från afro, funk och jazz till street enligt gruppens intresse. Det viktigaste av allt är att vi dansar enbart för att uppleva rörelseglädje och gemenskap.

Om du vill veta mer om metoden, kanske ha ett prova på tillfälle för elev- och studerandevården eller för elever i din skola eller är nyfiken på hur man kan få in metoden i din kommun, ta gärna kontakt.

Mer om forskningen:
Dans för Hälsa-metoden bygger på ett forskningsprojekt vars mål var att öka ungas psykiska välbefinnande genom kravlös dans. Studien genomfördes vid Örebro universitet 2008–2011 och konceptet har spridits till ett flertal kommuner i Sverige. Studien riktade sig ursprungligen till flickor i åldern 13–18 med återkommande stressrelaterade besvär som t.ex. ont i magen eller huvudet, känsla av stress, oro och nedstämdhet eller värk i nacken/axlar. Flickorna dansade två gånger i veckan i åtta månader och resultaten visade att den självskattade hälsan ökade, kroppsliga besvär samt stressrelaterad mental ohälsa minskade och användning av smärtstillande minskade. Om forskningen kan du läsa mer här eller se kortfilmen på en minut som gjorts av projektet här

Kontakt

  • Petra Turja

   Sakkunnig och teamansvarig, Hälsofrämjande familjearbete

  • tfn:
   044 788 3747

  • Kontakta
  • Mikaela Johansson

   Koordinator för barn- och ungdomsverksamhet, Åland

  • tfn:
   018 527 045

  • Kontakta