Kostrekommendationer

Äta tillsammans

När vi äter tillsammans och måltidsituationen är lugn och stressfri känner barnet sig tryggt och måltiden blir någonting positivt.

Folkhälsan har i samarbete med Cityportal och Yle producerat filmer för Vetamix. Filmerna kan t.ex. användas på hälsokunskapstimmarna i åk 7–9 eller i gymnaiset.

Film 1: Vad innehåller mat

Hur ska vi förhålla oss till tillsatsämnen i mat?  

Film 2: Mat i media

Hur kritiska ska vi vara till det som berättas om mat i medierna?

Film 3: Kostpyramiden

Vad berättar kostpyramiden och tallriksmodellen för oss?  

Film 4: Vilse i vitamindjungeln

Genom att äta varierat får vi i oss de näringsämnen kroppen behöver.  

Film 5: Superfood

Vad är egentligen superfood?

Film 6: Matsviin

Hur kan vi undvika att kasta bort mat? 

Kontakt