Teamutredningar – för barn

De barnneurologiska och neuropsykiatriska utredningar som görs på Mottagningen för barn, unga och familjer är gedigna och familjecentrerade. Vi fungerar på specialsjukvårdsnivå, men man kan också köpa tjänsterna privat eller med betalningsförbindelse från hemkommunen.

Tack vare hög kunskap och lång erfarenhet och ett välfungerande teamarbete ser vi till alla de faktorer som påverkar barnets och familjens helhet. Vi utvecklar ständigt våra processer så att de behov familjerna har blir bemötta på bästa möjliga sätt.

Undersökningarna görs av ett team som består av barnneurolog och enligt behov barnpsykiater, talterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog, psykolog, fysioterapeut, speciallärare, socialkurator och avdelningspersonal.

I början av teamutredningen samlar vi information från vardagen och från tidigare gjorda undersökningar. De skapar nya frågeställningar och för att få svar på dessa, bygger vi upp en individuell teamutredningshelhet för barnet.

Målet för utredningarna är i första hand att hitta former för hur man i vardagen stöder barnet på bästa sätt och att familjen får en ökad förståelse för barnets individuella styrkor och svårigheter, en starkare känsla av sammanhang genom förståelse för hur de individuella dragen påverkar vardagen och en konkret gemensam prioritering av åtgärder, dvs. att barnet får en habiliteringsplan. För att samhället ska kunna erbjuda nödvändig habilitering krävs ofta att den rätta diagnosen fastställs under utredningen.

Tack vare diagnosticeringen kan också föräldrarnas känsla av sammanhang och förståelse bli starkare, och då habiliteringsplanen fastställs får den också en stärkt tilltro till framtiden då den vet hur den kan gå vidare.

Om en diagnos fastställs, kan man som förälder vid behov komma på extra besök efteråt för att tala om alla tankar och funderingar som väcks. Trots att undersökningarna är lekfulla och roliga, rör vi oss ständigt vid gränsen för vad barnet klarar av. Barnet kan därför bli mycket trött under en utredningsdag, och det är viktigt att pausa och ta det lugnt mellan utredningarna och efter dem.

Teamutredningen kan ske polikliniskt, vilket betyder att du kommer in med ditt barn olika dagar. Ni väntar i väntrummet mellan besöken och ansvarar för barnet under väntetiderna.

Utredningar kan också göras vid dagavdelningen. Dagavdelningen fungerar med vårdpersonal. Under dagen utprovar vi stödmetoder, utför vissa undersökningar och observerar hur barnet fungerar i liten grupp med strukturerad verksamhet. Dagavdelningens vårdpersonal samarbetar gärna med dig som förälder, och hjälper till att hitta på praktiska lösningar på vardagens utmaningar där hemma. Passa på att fundera på olika lösningar tillsammans med dem!