Stödsamtal – för barn, unga och unga vuxna

Stödsamtal är en dialogisk form av samtal mellan två eller flera personer.

För ett gott stödsamtal krävs att den person som ger stöd, t.ex. skolkurator eller en terapeut eller någon annan hjälpare, lyssnar noga (kallas aktivt lyssnande) och är empatisk (dvs. har medkänsla och försöker förstå) och hjälper dig att komma vidare i dina tankar. I stödsamtal finns den lyssnande där just för dig och kan vid behov ge dig råd hur du kunde göra för att hantera den situation som känns svår.  Meningen med stödsamtal är att underlätta och hjälpa att upprätthålla hopp. När livet känns rörigt eller gör ont kan stödsamtal ge hjälp att få ordning på tankarna, se perspektiv och orka tro på att saker kan bli bättre.

Vid Mottagningen för unga och unga vuxna ger alla psykologer, psykoterapeuter och socialarbetare stödsamtal.