Stöd vid skolfrånvaro – för barn, unga och unga vuxna

Oroväckande skolfrånvaro är ett synligt och allvarligt och ofta också svårbehandlat symtom hos unga. Det kan vara symtom på t.ex. inlärningssvårigheter, problem med den fysiska och psykiska hälsan, mobbning eller tonårsuppror.

Den unga kan behöva få tala om läget med en helt utomstående, kanske till och med i en helt annan stad. Då handlar det om stödsamtal eller till och med psykoterapi.

Föräldrarna kan behöva stöd i sitt föräldraskap, till exempel i form av ett sakkunnigt bollplank där man reflekterar över de metoder man använder i vardagen och alla de känslor man bär på i läget. Det här kan man få från Folkhälsan i form av föräldrahandledning eller familjeterapi.

Läraren kan behöva bearbeta och reflektera över all sin oro och ångest över situationen, liksom också de känslor situationen väcker hos en som yrkesmänniska, och komma vidare. Allt detta kan vi erbjuda på mottagningen för unga i Helsingfors och Åboland.