Specialpedagogiskt stöd – för barn

Den specialpedagogiska verksamheten vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik finns till för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd samt för deras familjer och personal.

Daghem och skolor kan beställa konsultation, handledning, olika föreläsningar och kurser av speciallärare, synpedagog, datapedagog och talterapeut.

Möjligheter till handledning för familjer med barn med neuropsykiatriska svårigheter erbjuds via betalningsförbindelse liksom handledning till daghem, skola och eftis.

Till verksamheten hör också utveckling av material och att upprätthålla kunskapen i aktuell forskning inom det specialpedagogiska området med betoning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.