Rådgivning kring genetiska sjukdomar

Folkhälsans genetiska klinik finns till för personer som har eller misstänks ha en ärftlig sjukdom.

Har du frågor om
• ärftligheten av en sjukdom eller symtom som finns i släkten
• en diagnos som du har fått tidigare, om sjukdomens symtom och förlopp
• risken att insjukna i en sjukdom som finns i släkten
• sannolikheten för att dina barn insjuknar i sjukdomen
• vård och uppföljning
• möjligheter till fosterdiagnostik ifall du planerar familj
• testning för en viss sjukdom

När du kontaktar Folkhälsans genetiska klinik diskuterar du med hälsovårdaren om hur ni ska gå till väga för att få en klar bild av din situation. Kartläggningen görs per telefon, under ett klinikbesök eller under ett hembesök – allt efter önskemål och möjligheter.

Efter det blir du kallad till ett läkarbesök. Läkaren har som mål att ställa en diagnos. Ifall du har fått en diagnos redan tidigare vill läkaren bekräfta den. Du får information om sjukdomen och symtomen. Ni talar om olika aspekter på sjukdomen och om vad sjukdomen innebär för dig och ditt dagliga liv. Läkaren och hälsovårdaren utreder och ger förslag till uppföljning, stöd, vård och rehabilitering.

Läs mer om genetiska kliniken

0 kommentarer på sidan "Rådgivning kring genetiska sjukdomar"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan