Psykoterapi – för barn, unga och unga vuxna

I de psykoterapeutiska samtalen med den unga strävar man efter att förstå de svårigheter eller symtom, som han eller hon söker hjälp för utifrån hans eller hennes livssituation och livshistoria. Det handlar om att skapa mening och att sträva efter begriplighet och hanterbarhet. Då kan det svåra bli mindre farligt, förändring kan ske och också symtomen kan lindras eller försvinna.

Att gå i psykoterapi innebär att man arbetar med sig själv, sin självuppfattning och sina känslor och upplevelser i viktiga människorelationer. Många ungdomar upplever att jag är den enda som känner och tänker så här. Då kanske man tror att ingen kan förstå en. Sådana tankar kan få en att känna sig mycket ensam fast de är en mycket naturlig och begriplig del av ungdomsutvecklingen.

Målsättningen med psykoterapin är att utveckla förmågan att bearbeta känslor och konflikter. Med ökad kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv kan man via det psykoterapeutiska arbetet få större förmåga att förstå och påverka sitt eget liv. Psykoterapin kan ses som en samarbetsrelation mellan två personer: den unga och psykoterapeuten.