Parterapi – för alla par

En fungerande parrelation utgör en trygg plattform för utveckling, tillväxt och gemenskap. Konflikter, återkommande gräl, tystnad eller likgiltighet för de egna eller den andras behov kan undergräva parternas självkänsla och relationen.

Tillsammans med en parterapeut kan ni samtala och försöka hitta lösningar på spänningar och konflikter i er parrelation och söka förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra.

Familjeterapi eller parterapi?

Familjeterapi är en psykoterapiform som riktar sig till hela familjen eller delar av den, och ibland till en enskild individ. I familjeterapi är de inbördes relationerna i fokus: kommunikationen mellan familjemedlemmarna, sättet att hantera konflikter, låsta positioner, tystnad, familjehemligheter och liknande. Arbetet innebär att tillsammans med en familjeterapeut öka den gemensamma förståelsen för varandra i familjen och att skapa en bättre och fungerande kommunikation. Familjens form är inte bestämd, denna terapiform kan hjälpa såväl kärnfamiljer som nyfamiljer, storfamiljer och särfamiljer, flerkultursfamiljer, små familjer och just din slags familj.

I parterapi är fokus på parets relation och barnen deltar inte, medan familjeterapi fokuserar på individerna i hela familjen och barnen deltar i överenskommen form och frekvens. Parterapi är också rätt val då man inte har barn, och vill bearbeta sitt parförhållandes styrkor och utmaningar.

Besöken är i allmänhet 90 minuter med en frekvens på allt från en gång/vecka till en gång/månad. Ofta ges övningsuppgifter att göra mellan besöken.