Lågtröskelsamtal kring genetiska sjukdomar och ärftlighet

På genetiska kliniken kan du per telefon eller e-post få information och samtal kring ärftliga sjukdomar, ärftlighet, vänfamiljer, anpassningskurser m.m.

Genetiska kliniken tar i första hand emot svenskspråkiga personer och familjer, men våra anställda talar också finska och engelska, så vi kan ta emot flerspråkiga familjer.

Du kan till exempel ta kontakt om du funderar på följande saker:

  • mitt barn har fått diagnos på en ärftlig sjukdom
  • jag har fått diagnos på en ärftlig sjukdom
  • i släkten finns diagnos på en ärftlig sjukdom
  • mitt barn/min släkting har vissa symtom och jag är orolig för att de kan vara tecken på en ärftlig sjukdom
  • möjligheter att testa sig för en sjukdom som bryter ut senare i livet

I vissa fall kan ditt ärende skötas per e-post eller telefon. Du får råd om hur du ska gå till väga för att få remiss till Folkhälsans genetiska klinik och vart du kan vända dig om vi inte kan hjälpa dig.

På genetiska kliniken är hälsovårdarens rådgivning avgiftsfri, men eventuella läkarbesök är avgiftsbelagda.