Laboratorietjänster – för alla

Vi erbjuder laboratorietjänster vid läkarstationen Hälsotorget i Karis.

Vårt laboratorium är öppet måndag–torsdag kl. 7.45–10 och fungerar med tidsbeställning. Vi kan göra snabbtester alltid då läkarmottagningen är öppen, bland annat mätning av infektionsvärden, svalgprov och urinprov.