Hörselhabilitering – för barn

Många barn med hörselnedsättning utvecklar goda tal- och språkkunskaper när de får lämpliga stödinsatser. Det är nödvändigt med fungerande hörseltekniska hjälpmedel Dessutom behöver en del barn talterapi som stöd för sin språkutveckling.

Hörcentralen vid HNS ansvarar för hörselhabiliteringen för barn. Det innebär utredning, utprovning och uppföljning av lämpliga hörseltekniska hjälpmedel och uppföljning av språk- och kommunikationsfärdigheterna.

Hörcentralens svenskspråkiga talterapitjänster sköts på Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Många barn behöver talterapi för att lära sig använda sin hörsel med hjälp av det hörseltekniska hjälpmedel de fått. För att få talterapi för detta ändamål kan man komma via hörcentralen på HNS men också med betalningsförbindelse från t.ex. Fpa, kommunen eller helt privat.

Vi erbjuder talterapi för barn med hörselskada enligt behov och frågeställning och har ett specialkunnande i AVT-metoden (auditory verbal therapy). Habilitering enligt AVT fokuserar på att barn lär sig förstå och använda talspråk genom att använda sin hörsel optimalt. Föräldrarna får i terapin lära sig hur de på bästa möjliga sätt i vardagen kan stöda och lära sitt barn att utveckla hörsel och talspråk genom att lyssna.