Fysioterapi - för alla

Fysioterapi lämpar sig för både vuxna och barn med olika besvär i rörelse- och stödorganen.

Med olika teknikers fysioterapi kan man individuellt sköta bl.a:
• besvär i stöd- och rörelseorgan
• alla besvär som gäller muskler, benbyggnad och bindvävnad. Det kan handla om till exempel värk i nacke och rygg, eller knä-, höft- och vristbesvär, eller besvär i axel, armbåge, handled och hand.
• eftervård och rådgivning efter operationer och skador.

Barn får ofta fysioterapi på grund av problem i muskelspänsten, bland annat vid CP-skador, om barnet använder någon muskel eller kroppsdel fel så att det sliter på kroppen eller om något i kroppen har utvecklats på ett annat sätt än det borde för att rörligheten ska fungera så bra som möjligt.

Vuxna kan få fysioterapi av liknande orsaker, men då handlar det oftare om något man börjat göra på ett ofördelaktigt sätt och som skapar slitage eller smärtor.