Funktionell synkartläggning - för alla

Vid en funktionell synkartläggning av synpedagog vid Folkhälsan iakttar man hur barnet använder sin syn i vardagen.

Synfunktioner som kan kartläggas är; synskärpa på avstånd och nära håll, synfält, kontrastsyn, färgsyn, visuell perception och ögonmotoriska funktioner.  En funktionell synkartläggnings omfattning är i medeltal 2 h med barnet + 1h diskussion med föräldrar, lärare, personal etc.

Ögonmotoriken styr sackader, fixering, följerörelser, samsyn, ackommodation, konvergens och nystagmus. Svårigheter i ögonmotoriken kan påverka; läsning, orientering, djupseende, balans, uppmärksamhet, förflyttning och dagliga aktiviteter.

Efter en kartläggning är det viktigt att närmiljön kan få stöd i hur man kan anpassa omgivningen enligt barnets funktionella synmöjligheter. Skräddarsydd handledning kan erbjudas via Folkhälsan enligt behov.

Synrehabilitering omfattar åtgärder som bidrar till en förbättrad funktionsnivå i alla synkrävande aktiviteter

  • stärka de ögonmotoriska funktionerna
  • stärka den visuell kapaciteten
  • inlärning av eventuella visuella kompenseringsstrategier
  • öva upp förmågan till visuellt rumslig orientering
  • stärka lässtrategier och tekniker för annat närarbete

Synrehabiliteringens mål är att uppnå självinsikt, bättre synfunktion och bättre totalfunktion i vardagen och en helhetsutveckling. En synrehabilitering som strävar efter att stärka ögonmotoriken består av inledande kartläggning 2h, 3 veckor intensiv synträning 1h/dag, 5 dagar/vecka, avslutande kartläggning.

Till Folkhälsans Mottagning för barn, unga och föräldrar kan du komma på ett Första möte gratis. Då får du mera tips om vart du kan ta kontakt och hur man kan göra en utredning.