Första mötet - för föräldrar till barn och unga som väcker oro

Är du orolig för ditt barn eller barnbarn eller något annat barn i din närmiljö? Det kan till exempel handla om att barnet är utagerande, har sociala svårigheter eller svårt att anpassa sig till daghems- eller skolmiljö.

Mottagningen för barn, unga och familjer erbjuder möjlighet att träffa sakkunnigga kostnadsfritt. Du har som förälder eller anhörig möjlighet att komma och diskutera öppet, men konfidentiellt, om det som oroar dig om ett barn eller en ungdom. Första mötet införs inte i patientdatasystemen.

Tillsammans försöker vi hitta lösningar till de utmaningar som finns i vardagen och stödformer som kan hjälpa familjen.