Företagshälsovård - för personal på företag

Vi erbjuder företagshälsovård vid vår läkarstation Hälsotorget i Karis.

Alla anställda i Finland har rätt till lagstadgad företagshälsovård. Lagstadgad företagshälsovård förebygger arbetsrelaterade hälsoskador och upprätthåller arbetsförmågan. Företagshälsovården är gratis för de anställda.

Vi erbjuder företagshälsovårdstjänster för olika arbetsgivare och har också en hälsovårdare som är specialiserad på jordbrukare.

Om din arbetsgivare har ingått avtal om företagshälsovård med oss, men du är osäker på omfattningen, kan du ringa vår tidsbokning 019 278 6191, så hjälper vi dig.