Föräldrahandledning

Då en ung person, 16–25 år, ansöker om ersättning för individuell psykoterapi av FPA, kan föräldrarna också ansöka om handledningsbesök för föräldrar. Ansökningen sker på samma blankett som den unga ansöker om psykoterapi.

För föräldrarna kan den ungas situation vara svår att förstå eller svår att hantera. Föräldrarna kan känna sig osäkra på hur de borde bemöta den unga eller föräldrarna kan känna oro, trötthet eller maktlöshet. Ungdomar behöver sina föräldrars stöd, men det kan kännas svårt att veta hur.

Föräldrahandledning ger en möjlighet att ta upp dessa frågor och att tillsammans med en psykoterapeut söka möjligheter till större förståelse för det den unga går igenom och hitta styrka i att bemöta den ungas behov.