Familjeterapi - för familjer med barn och unga

Familjerelationerna förändras över tid; det är småbarnstid, tonårsutveckling och barn som flyttar ut. Också föräldrarnas inbördes förhållande förändras både som föräldrar och som par.

Förändringarna kan ibland bli svåra att hantera och relationerna bli ansträngda.
Genom familjeterapi kan man få hjälp att lösa konflikter mellan föräldrarna, mellan föräldrar och barn och mellan barnen. Familjeterapi kan också vara till hjälp för att öppna upp relationer som gått i lås och för att hitta en väg till bättre kommunikation inom familjen.

I familjeterapi kan hela familjen delta eller några familjemedlemmar. Även en enskild familjemedlem kan få familjeterapi för att hitta nya vägar i relationerna.
Familjeterapi riktar sig till hela familjen eller delar av den, och ibland till en enskild individ. I familjeterapi är de inbördes relationerna i fokus: kommunikationen mellan familjemedlemmarna, sättet att hantera konflikter, låsta positioner, tystnad, familjehemligheter och liknande. Arbetet innebär att tillsammans med en familjeterapeut öka den gemensamma förståelsen för varandra i familjen och att skapa en bättre och fungerande kommunikation.

I parterapi är fokus på parets relation och barnen deltar inte, medan familjeterapi fokuserar på individerna i hela familjen, och barnen deltar i överenskommen form och frekvens.

Besöken är i allmänhet 90 minuter med en frekvens på allt från en gång per vecka till en gång per månad. Ofta ges övningsuppgifter att göra mellan besöken.
Familjen kan betala familjeterapibesöken som privatbetalande.

Familjen kan ansöka hos FPA om möjlighet till ersättning för de kostnader som terapin för med sig om familjen blivit rekommenderad familjeterapi med B-intyg skrivet av psykiater.

Familjen kan hos sin hemkommun ansöka om en betalningsförbindelse för familjeterapi t.ex. om sådan inte finns att tillgå på hemorten eller om hemkommunen inte kan erbjuda familjeterapi på svenska.

0 kommentarer på sidan "Familjeterapi - för familjer med barn och unga"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan