Familjehandledning – för familjer med barn och unga

Familjer med barn eller unga med olika utmaningar i t.ex. utveckling, kommunikation, inlärning, sociala förmågor, känsloliv, beteende eller uppmärksamhet känner ofta oro för situationen. Ofta är frågorna sådana som familjer i ens bekantskapskrets inte har erfarenhet av. Som förälder skulle man gärna prata om situationen och olika lösningsmodeller med någon som känner till läget.

Detsamma gäller den situation som uppstår då man av en eller annan god orsak valt att inte söka en diagnos hos barnet. Behovet att reda ut ett gott stöd i vardagen kan ändå vara stort.

Folkhälsans familjehandledning riktar sig till familjer med barn eller ungdomar med särskilda, specifika svårigheter och behov. Målet är att tillsammans hitta lösningar och strukturer som stöder samvaron i familjen, dagis eller skola.

Målsättningen är att utgående från familjernas upplevda behov, hitta lösningar på de utmaningar vardagen för med sig i familjen.
Familjehandledarna ingår i ett mångprofessionellt team, vars specialkunnande är barn och unga med bl.a. kontakt- och kommunikations-, inlärnings- eller beteendesvårigheter samt frågor kring barnets eller den ungas utveckling, självkänsla och självständighet.

Handledningsbesöket är ca 90 min. Familjen och handledaren kommer överens om antalet handledningstillfällen utgående från det upplevda behovet. Handledningstillfällena kan ske på vår mottagning men om familjen så önskar kommer handledaren också gärna hem till familjen. Vi ger familjehandledning på både finska och svenska, men också vid behov på engelska.

Man kan komma på familjehandledning både som privatbetalande och med betalningsförbindelse. Om man är fundersam på om denna verksamhet skulle svara på familjens behov, kan man börja med att komma på ett kostnadsfritt Första möte för att ge uttryck för sin oro eller för sina tankar.
Kontakta Folkhälsans socialarbetare eller psykolog om du vill höra mera.

För närmare information, Barbro MacDonald-Thomé
Tfn 040 788 1036, e-post Contact

0 kommentarer på sidan "Familjehandledning – för familjer med barn och unga"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan