Ergoterapi – för barn

Målet med ergoterapi är att stöda barnets funktionsförmåga. Ergoterapeuterna på Mottagningen för barn, unga och familjer träffar barnen då det behövs en bedömning av de sensomotoriska färdigheterna, och vid behov kan också terapi och handledning ordnas.

Terapi kan behövas som stöd för att barnet ska kunna fungera självständigt, och då kan vardagliga aktiviteter såsom påklädning tränas. Oftast brukar terapitiden ändå bestå av lek och uppgifter, som stöder de sensomotoriska färdigheterna. Målen ställs upp utgående från en utredning och fokuserar på att öka vardagens funktionsmöjligheter och minska funktionshinder. En målsättning kan vara att stöda t.ex. pennhanteringen, koordinationen eller fin- och grovmotoriska aktiviteter.

De ergoterapeuter som har SI-utbildning har en fördjupad kunskap om sensorisk integration, dvs. den neurologiska process som organiserar våra sinnesförnimmelser. De kan också jobba med sensoriska frågeställningar, dvs. avvikande upplevelser och reaktioner på sinnesintryck. Det kan handla om att jobba med symptom på överkänsliga reaktioner på sinnesintryck, (t.ex. om barnet är ovanligt känsligt med hur kläderna ska kännas på), och underreagerande (t.ex. om barnet har hög smärttröskel och utsätter sig för faror).

Ergoterapi kan beviljas med offentliga medel om det finns i en habiliteringsplan, men man kan också komma privat. Vanligast är det med terapi en gång i veckan i en överenskommen mängd veckor. Ergoterapin sker alltid i samarbete med föräldrar och barnets pedagoger. Terapin är strukturerad och målmedveten, men njutningsfull för barnet. Man rör på sig mycket och de flesta ergoterapier sker i en ergoterapisal som är specialplanerad för ändamålet med en stor mängd SI-terapiverktyg, bl.a. olika gungor och klätterrep som används i terapin för att erbjuda barnet en känsla av att våga och lyckas samtidigt som man i trygg miljö övar upp barnets förmåga att uppleva, förstå och reagera på sinnesintryck.

Det är viktigt att ergoterapitjänsterna kan ske på barnets modersmål. På Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer finns möjlighet att få ergoterapi både på svenska och på finska.  Ergoterapitjänsterna består av bedömning, terapi och handledning. Ditt barn kan också få SI-inriktad ergoterapi. Olika slags terapigrupper är också en möjlighet, om det finns tillräckligt många gruppmedlemmar. Handledningen brukar vara riktad till föräldrar, daghems- och skolpersonal och kan ske både på mottagning eller som besök. Handledning brukar oftast ordnas kring ett barns utveckling och stödåtgärder, men kan också ordnas på ett mer allmänt plan för personalgrupper.