Alternativ och kompletterande kommunikation – för alla

Ibland behöver barn eller vuxna extra stöd för att kommunicera i form av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

De flesta barnen använder AKK som kompletterande element i kommunikationen antingen som en längre tids lösning eller som stöd under en fas för att stöda språkets utveckling. En del barn använder AKK som alternativ. Det handlar om barn med mycket stora tal- eller språksvårigheter. I dessa fall tänker man sig ofta att AKK blir en stadigvarande kommunikationsform, som man utvecklar i takt med att barnet behöver mera möjligheter att kommunicera och i takt med att speciellt de tekniska lösningarna förbättras.

AKK används hos vuxna som en tillfällig lösning t.ex. som komplement under en sjukhusvistelse eller som alternativt eller kompletterande kommunikationssätt pga. en utvecklingsstörning eller neurologisk skada t.ex. vid afasi.

AKK erbjuds av Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik. Centret samarbetar med Tikoteksnätverket i Finland.