Ung och skola

Välkommen till Folkhälsans ung och skola-sidor! Här kan du läsa om verksamheter vi har för skolor. I kalendern till höger samlar vi under året de evenemang, fortbildningar och inspirationsdagar som arrangeras för skolpersonal och andra intresserade. Du hittar även och länkar till olika stödformer för unga och till lekar vi använder i verksamheter.

Många av de levnadsvanor som har betydelse för vår hälsa i vuxen ålder etableras redan under barn- och ungdomstiden. Vi arbetar aktivt och målmedvetet tillsammans med skolorna för att utveckla och skapa nya verksamheter. I vårt arbete fokuserar vi både på elevernas och personalens fysiska och psykiska hälsa.  Mår personalen bra så mår eleverna bra och vice versa.

Artiklar

2 kommentarer på sidan "Ung och skola"

Läs kommentarer
Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan