Bo på Folkhälsan

I en del av våra Folkhälsanhus finns lägenheter där seniorer kan bo självständigt, men samtidigt anlita den service som erbjuds i husen om de vill. Folkhälsan har också flera enheter för äldre med vårdbehov.

I Folkhälsanhusen finns både ägar- och hyresbostäder. För att få köpa eller hyra en bostad ska du ha fyllt 55 år eller vara pensionerad.

Alla som bor i lägenheter i Folkhälsanhusen får tillgång till ett trygghetslarm som ingår i serviceavgiften. All service utöver det beslutar invånarna själv om.

Boende för äldre med vårdbehov

Ibland kan hälsan sätta käppar i hjulen och gör det omöjligt att fortsätta bo för sig själv. På våra boenden för personer med vårdbehov kan man fortsätta leva sitt liv med de rutiner och traditioner man är van vid, men samtidigt få den vård och hjälp man behöver.

Läs mer om våra boendeenheter.

Gemenskap för alla åldrar

Folkhälsanhusen finns inte till enbart för äldre eller för dem som bor i dem. I många av våra hus finns till exempel daghem och det ordnas gemensamma fester och aktiviteter för både unga och gamla. I husen träffas också olika grupper, där husets invånare kan delta. Grupperna har också deltagare som inte bor i huset. Om du bor i ett Folkhälsanhus behöver du inte vara ensam.

Lägenheter för synskadade

Folkhälsan har hyreslägenheter för personer med synskada (läkarintyg krävs) i Folkhälsanhusen i Helsingfors (Majblomman), Vanda, Esbo och Pargas. Dessa lägenheter har en separat hyreskö.

Lägenheter för seniorer

I den här listan hittar du information om var man kan köpa eller hyra en seniorlägenhet för självständigt boende. Du kan välja en kommun eller region i rutan ovan.

Aktivitet Kommun Plats Tid
Bostäder i Blomsterfonden i Helsingfors HelsingforsBlomsterfondenfortlöpande verksamhet
Bostäder i Folkhälsans hus i Korsholm KorsholmSmedsbyfortlöpande verksamhet
Bostäder i Folkhälsanhuset i Vanda VandaFolkhälsanhuset i VandaFortlöpande
Bostäder i Folkhälsanhuset Seniora RaseborgEkenäs, Raseborgfortlöpande
Bostäder i Folkhälsanhuset Wasa VasaVasafortlöpande
Bostäder i Blomsterhemmet RaseborgBlomsterhemmet, Raseborgfortlöpande
Bostäder i Folkhälsanhuset Majblomman HelsingforsHelsingforsfortlöpande
Bostäder i Allaktivitetshuset i Mariehamn MariehamnFolkhälsans Allaktivitetshus på Ålandfortlöpande
Bostäder vid Emeliehemmet KarlebyKarlebyfortlöpande
Bostäder i Folkhälsanhuset i Pargas PargasPargasfortlöpande
Bostäder i Folkhälsans seniorhus HelsingforsHelsingforsfortlöpande
Bostäder i Folkhälsanhuset i Esbo EsboHagalundFortlöpande