Äldre man klar att cykla iväg. Fotograf: Barbro Wickström

Äldre och hälsa

Vårt mål är att engagera vuxna i pensionsåldern och ta vara på deras kunskap och erfarenheter. Du kan delta i olika verksamheter, men också själv leda Folkhälsanaktiviteter.

Vi ordnar olika aktiviteter för äldre, till exempel motionsgrupper. Dessuom har vi ett brett utbud av senior- och äldreboenden samt ett demenskunskapscenter och minnesrådgivning.

Hälsofrämjande verksamhet

Vi vill uppmuntra seniorer att vara fysiskt aktiva och att delta i olika sociala sammanhang. Vi strävar efter att anpassa våra aktiviteter så att också personer med nedsatt syn och hörsel kan delta.

Temaområden för vårt hälsofrämjande arbete för äldre är fysisk aktivitet, kost,  minne & minnen, social gemenskap, stöd till närståendevårdare samt generationsöverskridande verksamhet.