Monsterleksak med rosor i handen. Fotograf: Fredrika Biström.

Jämställdhet

Vi arbetar med att uppmärksamma och förstärka jämställdhet i verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Jämställdhet är en självklar del av Folkhälsans hälsofrämjande arbete. Vi har valt att fördjupa oss i arbetet med barn och unga på daghem, i skolan och på fritiden. Arbete med jämställdhet är främst ett arbete med vuxna.

Forskning visar att vuxna omedvetet bemöter barn på olika sätt beroende på kön. Vuxna förändrar bland annat sitt sätt att prata och sitt kroppsspråk beroende på om de umgås med en pojke eller en flicka.

Olika bemötanden ger olika möjligheter

Olika sätt att bemöta flickor och pojkar grundar sig på olika förväntningar beroende på kön. Det här kan i det långa loppet leda till att barn ges olika möjligheter att utvecklas som människor. Forskning visar att det här till och med bidrar till en del av de hälsoskillnader som finns mellan könen.

0 kommentarer på sidan "Jämställdhet"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan