stavgång

Må bra

På Folkhälsan vill vi uppmuntra dig till ett aktivt och hälsosamt liv utgående från din egen livssituation. Goda kostvanor, tillräcklig fysisk aktivitet samt vila och avkoppling är viktiga för människor i alla åldrar.

Många faktorer påverkar vårt välmående och det finns mycket vi kan göra för att må bättre. Här hittar du förhoppningsvis något som kan inspirera också dig.

Våra lokalföreningar inom Folkhälsanrörelsen ordnar olika aktiviteter. Gå till en sida under Vår verksamhet för att se vad som ordnas nära dig. Kurser, grupper m.m. visas i listor nertill på sidorna.

Hälsa för oss

Hälsa är en resurs och den har ett stort värde i det dagliga livet. Hälsa är en helhet av fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Hälsa kan ses som välbefinnande, tillräcklig funktionsförmåga och som en balanserad växelverkan mellan individen och miljön. Du kan påverka din hälsa genom olika val i vardagen. Hälsa föds genom samarbete och det är du, näromgivningen och samhället som tillsammans bär ansvaret.

Har du frågor?

Du kan också ställa frågor kring bland annat kost och fysisk aktivitet till sakkunniga på Folkhälsan. Det gör du här.

0 kommentarer på sidan "Må bra"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan