Barns språkutveckling

Barns språkutveckling kan stimuleras på ett mångsidigt sätt. Här kan du läsa mer om olika delområden som är av betydelse för språkutvecklingen.

Till höger hittar du information om de kategorier som också lekarna i Folkhälsans lekdatabas Lekfullt med språk är indelade enligt.

Minne och koncentration

Arbetsminnets uppgift är att bearbeta och lagra information. Barns arbetsminne inverkar på hur de lär sig språk. Läs mer.

Munmotorik

Det är sannolikt att munmotoriska problem hos ett barn påverkar såväl hur barnet producerar ljud som hur barnet tar emot och bearbetar auditiv information. Läs mer.

Berättande och ordflöde

För att stimulera barns berättande är det viktigt att barnen får prata också om sådant som de inte ser eller hör. Det här kan ha en positiv inverkan på barnets skrivande, eftersom det kan vara av stor vikt att uttrycka sig tydligt och sätta sig in i läsarens situation när man skriver. Läs mer.

Sortering

Med tanke på den lexikala förmågan är det relevant att barn kan sortera ord. Strävan är även att de skall förstå vad överordnade begrepp är. Här handlar det t.ex. för barnen om att förstå att katter och hundar är djur. Läs mer.

Språklig medvetenhet

Att barn är språkligt medvetna innebär att de kan fokusera på språkets form i stället för på språkets innehåll. Språkligt medvetna barn känner till språkstruktur. Läs mer.

Språkförståelse

Till språkförståelse hör förståelse av ord och olika bildspråk. Idiom, metaforer, liknelser och ordspråk är alla bildspråksuttryck. Den här typen av språk förstår barn ofta först i skolåldern. Läs mer.

Begrepp och benämningar

Vid ungefär 1 års ålder brukar barn säga de första orden. En förutsättning för att detta skall ske är att barnen har utvecklat objektpermanens, vilket innebär att de kan skapa minnesrepresentationer av olika saker i omgivningen. Läs mer.

Läsning och skrivning

Läsning öppnar många möjligheter för barn. Barn har chans att läsa många spännande och roliga böcker. Läsning kan också ge barn kunskap, större ordförråd och bättre intellektuell förmåga. Läs mer.

0 kommentarer på sidan "Barns språkutveckling "

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan