Familjerådgivning i Mariehamn

Tid:
Fortlöpande
Plats:
Folkhälsan på Åland
Adress:
Styrmansgatan 10 (ingång från gården)
Arrangör:
Folkhälsan på Åland
Kontakt:
Kontakt, Contact
Telefon:
Tidbokning per telefon 018 5270 48

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor samt medling i familjefrågor är en lagstadgad verksamhet för kommunen (socialvårdslagen och äktenskapslagen).

Familjerådgivningen finns till för dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar. Vår uppgift är att stödja en positiv utveckling hos barn/unga, stödja föräldrarna i föräldraskapet samt parrelationen. Till familjerådgivningen kan du komma individuellt, som par, familj eller tillsammans med familjens barn/ungdom. Enligt behov träffar vi också barn/unga individuellt. Tillsammans kommer vi överens om målsättning utgående från familjens behov. Besökstiden är 60 eller 90 minuter (individuellt-, par- eller familjebesök). Vårt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Vi har tystnadsplikt.

Besöken är avgiftsfria för dig och bekostas av din hemkommun.


Du/Ni kan kontakta familjerådgivningen:

• om du behöver stöd i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan barn och vuxna
• när du är bekymrad för barnets beteende, utveckling eller välmående
• om du som nybliven förälder behöver stöd
• då du upplever svårigheter i kommunikationen familjemedlemmar emellan
• vid konflikter i familjen
• om ni överväger separation eller har separerat för att minska de negativa följderna för barnen samt få stöd för det gemensamma föräldraskapet.
• för stöd i relationerna i nyfamiljen med mina barn, dina barn och våra barn
• vid kriser i familjen

Vid behov erbjuder vi samtal också på andra språk samt har möjlighet till tolktjänst via telefon

Anmälan, ansökan och tilläggsinfo

Tidsbokning för nya ärenden tfn 018 5270 48

Familjerådgivningens personal:

Rigmor Laurén, enhetsledare/familjeterapeut på specialnivå, tfn 018 5270 39, Contact

Helena Wachowiak, familjeterapeut på specialnivå, tfn. 018 5270 36, Contact

Tarja Gustafsson, familjeterapeut på krävande specialnivå, tfn 018 5270 37, Contact

Maria Hajo, psykolog, familjeterapeut på specialnivå, tfn 018 5270 47, Contact

Sonja Lind-Söderström, pol. mag., par- och relationsterapeut, tfn 018 5270 48

Beryl Fagerlund, familjeterapeut på krävande specialnivå, tfn 018 5270 48