Vår organisation

Folkhälsans verksamhet består av tre tyngdpunktsområden: hälsofrämjande verksamhet och utbildning, serviceproduktion och forskning. Detta avspeglas också i Folkhälsans organisation.

Folkhälsans kärna

Samfundet Folkhälsan har helhetsansvaret för ekonomi- och förmögenhetsförvaltning. Vi som jobbar inom Samfundet Folkhälsan har ansvar för förmögenhetsförvaltningen, byggnadsprojekt, utvecklingsarbete, personaladministration, fastighetsförvaltning och it-funktioner.

Våra forskare

Folkhälsans forskningsverksamhet har vuxit kraftigt under de senaste åren. Antalet forskare och annan personal som hör till Folkhälsans forskningscentrum är cirka 200. Forskarna arbetar i olika forskningsgrupper som leds av 26 självständiga seniorforskare på docent- eller professorsnivå. Forskningen har tre program:

  • Genetisk forskning
  • Forskning i preventiv medicin
  • Folkhälsoforskning

Våra bolag

Den service som Folkhälsan säljer (bl.a. äldreomsorg och dagvård m.m.) sköts inom ramen för icke-vinstdrivande aktiebolag. De bolag som producerar omsorgstjänster är tre till antalet och finns i södra Finland, i Österbotten och på Åland. Kommunerna köper service av bolagen.

Också utbildningsverksamheten på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo sköts via ett aktiebolag, Folkhälsan Utbildning Ab.

Våra aktiva föreningar

En av Folkhälsans grundpelare är våra föreningar och alla de frivilliga personer som engagerar sig i dem. Föreningarna är självständiga, men Folkhälsans förbund fungerar som takorganisation och vi har ansvar för Folkhälsans professionella hälsofrämjande arbete.

Folkhälsans förbund stöds ekonomiskt av Samfundet Folkhälsan, men också av andra stiftelser och Penningautomatföreningen RAY.

0 kommentarer på sidan "Vår organisation "

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan