Bjarne Udd får pris för omfattande forskning i neuromuskulära sjukdomar

Publicerad 9 februari 2017

Professor Bjarne Udd, som leder forskningsgruppen för neuromuskulära sjukdomar vid Folkhälsans forskningscentrum och Tammerforscentret för neuromuskulära sjukdomar, har tilldelats det tyska vetenskapspriset Duchenne-Erb-Preis, som en erkänsla för sitt arbete kring muskelsjukdomar.

Priset delas ut vartannat år av det tyska muskelsjukdomsförbundet Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke och går till en tysk och en internationell forskare.
Priset utdelas vid en solenn festlighet i München 16.2.2017 för en enastående livsgärning inom forskningen kring neuromuskulära sjukdomar. Professor Bjarne Udd har forskat i dessa sjukdomar sedan början av 1980-talet. År 2004 grundade han centret för neuromuskulära sjukdomar  vid Tammerfors universitetssjukhus som han fortsättningsvis leder.

– Det som har drivit mig framåt under alla år är att inte bara hålla sig till de etablerade sanningarna, utan att söka nya sanningar.

Bjarne Udd blev intresserad av neuromuskulära sjukdomar när han på 1980-talet arbetade som neurolog vid Vasa centralsjukhus.

– Det är snart 40 år sedan jag stötte på den första patienten som hade något ”konstigt”, det vill säga något som inte fanns beskrivet i läroböckerna, berättar Udd.

Undersökningarna ledde till beskrivningen av den tidigare okända sjukdomen, tibial muskeldystrofi, vars orsak 10 år senare visade sig vara en mutation i titin-genen, som tillverkar människans och naturens största protein. Titinet har en central funktion som ”ryggrad” i alla muskelceller i vår kropp och har visat sig vara kopplad till många olika muskelsjukdomsformer, inte minst hjärtsjukdomar, konstaterar Udd. Senare forskningsinsatser har lett till beskrivning av mer än 10 olika andra nya tidigare okända muskelsjukdomar

Tammerforscentret har just blivit nominerat av EU som ett europeiskt referenscenter för muskelsjukdomar.

En längre intervju med Bjarne Udd publiceras i Tidningen Folkhälsan 1/2017.

0 kommentarer på sidan "Bjarne Udd får pris för omfattande forskning i neuromuskulära sjukdomar"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan