Föräldragrupp med tid för reflektion

Publicerad 9 februari 2017

En föräldragrupp utan pekpinnar och färdiga svar. Där föräldrarna istället själva bjuds in att reflektera över sitt barn och sig själva. Det är grunden till Folkhälsans familjegruppsmodell Föräldraskapet främst, som bygger på tanken om reflektivt föräldraskap.

I Vasa ordnas som bäst en svenskspråkig reflektiv familjegrupp för de som blivit föräldrar för första gången. Gruppen ordnas i stadens regi och gruppledarna har utbildats hos Folkhälsan.

Merja Bergfolk och Terése Rintamäki från mödrarådgivningen i Vasa blev inspirerade att gå Folkhälsans gruppledarutbildning av kollegor.- Det lät väldigt intressant och som ett annorlunda arbetssätt som man kan ta med i sitt eget arbete också, säger Merja Bergfolk.

I mötet med föräldrarna märker de att det reflektiva förhållningssättet öppnar upp nya tankar.

– Man hamnar att fundera på ett helt annat sätt. Det är inte så att man frågar och får svar, utan måste fundera på andra personer och vad de tänker och känner, säger Terése Rintamäki.

Träffen inleds med en gemensam matstund där Vasa stad bjuder på ett mål varm mat. Sedan samtalar gruppen i en timme och sist viks en halvtimme till att runda av mötet. Den här kvällen är temat ”Jag behöver dej” som handlar om beroende och självständighet.

– Det handlar om när barnet börjar utforska omgivningen, men behöver en trygg famn att komma tillbaka till, säger Merja Bergfolk.

Så småningom börjar även kvällens familjer droppa in. Det här är sjunde träffen och familjerna känner varandra rätt bra vid det här laget. Markus Nyman uppskattar att bägge föräldrarna ska vara med på träffarna.

– Det finns en massa mammagrupper, men inte motsvarande för pappor, så det här är ett bra komplement, säger han.

För förstagångsföräldrarna har det varit bra att ha andra i samma situation att diskutera med.

Vid det här laget känner föräldrarna varandra väl. Från vänster Simon Westerberg och Catrin Sandvik med sonen John, Alexandra Rosendal och Tommy Hammarberg med dottern Olivia, Martina och Markus Nyman med dottern Ylva och Daniel Bärg och Luzilla Backa med sonen Elis.


– Vi har pratat mycket om sömn, och hur det är att vara hemma hela dagen med barnet och sedan ge över till pappan när han kommer hem, säger Martina Nyman.

Kvällens huvudpersoner, drygt halvårsgamla Olivia Hammarberg, Ylva Nyman, Elis Backa och Johan Westerberg är alla pigga och med i sammankomsten. Under diskussionen får de utforska leksaker och annat i omgivningen på en mjuk madrass. Alla föräldrarna tycker att erfarenheterna av gruppen varit väldigt positiva.

John, Ylva och Elis är på gott humör.

– Det har varit intressant att lära känna varandra, man går ju ganska mycket in på djupet direkt, säger Alexandra Rosendal.

Modellen från USA

Föräldraskapet främst har redan funnits i tio år, men på Folkhälsan pågår fortfarande arbetet med att hitta nya former för modellen.

– Det som skiljer de här grupperna från det traditionella rådgivningsarbete är det reflektiva förhållningssättet. Att gruppledarna i stället för att föreläsa eller ge råd ställer frågor som ska väcka förälderns egen reflektion, säger Irene Bäckman, koordinator för mentaliseringsbaserat föräldrastöd på Folkhälsans förbund.

Folkhälsan tog idén till reflektivt föräldraskap från mentaliseringsforskningen och en familjestödande modell i USA. I dag är Folkhälsan spindeln i nätet och ordnar gruppledarutbildningar för personal inom mödrarådgivningen eller dagvården. Själva grupperna arrangeras sedan i kommunal regi runtom i Svenskfinland.

Förutom att Folkhälsan rent geografiskt håller på att starta gruppledarutbildningen på Åland, vill man också försöka nå ut till ännu fler småbarnsföräldrar. Försök har gjorts med anpassade grupper för flerbarnsfamiljer,  ensamstående och även för trötta föräldrar.

– Jag har också funderat på om vi kan nå ut på nätet och vi har lagt ut en observationsövning på vår webbsida så att man också hemma kan bekanta sig med reflektivt föräldraskap och få en nyfikenhet för sitt barn och vad som händer här och nu, säger Irene Bäckman.

Kommande grupper

I Jakobstad startar en Föräldraskapet Främst- grupp i mars. Anmälningar tas emot av gruppledare Gunborg Lillvik tel: 044-7217518.”


Föräldraskapet främst

- Hälsofrämjande familjegruppsmodell som oftast riktar sig till förstagångsföräldrar.
- Bygger på en mentaliseringsbaserad föräldrastödsmodell. Modellen heter ursprungligen ”Parents first” och utvecklades vid Yale Child Study Center i USA.
- I gruppträffarna deltar 4-6 familjer. Först äts en gemensam måltid och sedan diskuterar och reflekterar deltagarna kring olika teman. 
- Oftast inleds träffarna när barnet är runt tre månader och gruppen fortsätter 8-12 träffar.
- Målsättningen är att stärka förälderns förmåga att uppfatta och förstå barnets behov.
- Folkhälsan utbildar gruppledare över hela Svenskfinland. Dessa arbetar oftast inom rådgivning eller småbarnsfostran inom kommunen.
- Grupperna ordnas i kommunal regi och med kommunal finansiering.
- En viktig samarbetspartner för Folkhälsan är Mannerheims barnskyddsförbund, som håller i utbildningarna på finska.


Text och foto: Eva-Maria Björk

0 kommentarer på sidan "Föräldragrupp med tid för reflektion"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan