Samtalsgrupp för nyblivna pensionärer

Datum:
1 mars 2017 13:00
Plats:
Seniorhuset i Helsingfors
Adress:
Mannerheimvägen 97, Helsingfors
Organisatör:
Folkhälsan
Kontakt:
Nina Hongell-Ekholm, Contact
Telefon:
050 430 6091

Beskrivning

Är du nybliven pensionär? Har du mycket fritid och känner att vardagen är en utmaning utan ett jobb att gå till? Lever du i ett parförhållande där pensioneringen är aktuell för någondera part? Kom och träffa likasinnade under våren 2017 enligt följande:

Tid: 1.3 – 19.4.2017, onsdagar kl. 13-14.30 (5 träffar varannan vecka)

Plats:  Folkhälsans Seniorhus, mötesrummet Verkstaden, Mannerheimvägen 97, Helsingfors

Samtalsledare: Kristina Björklund och Nina Hongell-Ekholm

Målgrupp:  Nyblivna pensionärer eller personer som snart skall bli pensionerade. Deltagarantalet är begränsat till max. 10 personer.

Avgift: Samtalsgruppen är avgiftsfri på grund av att konceptet piloteras. Vi bjuder på eftermiddagskaffe.

Anmälning och förfrågningar:
Per telefon vardagar kl. 9-16 till Nina Hongell-Ekholm, tfn 050-4306091.

Program

Träff 1 – Vem är jag?
Min yrkesidentitet och mitt privata jag
Träff 2 – Mina relationer
Nära och kära, resurser i min omgivning
Träff 3 – Mina intressen
Kreativitet – vad föder kreativitet, hur blir jag kreativ?
Träff 4 – Hur vill jag gå vidare?
Framtidstro, hur bygger jag upp den?
Träff 5 – Jag vill och jag kan
Ett steg i taget i den riktning jag vill gå