Jag som medmänniska - Kurs i frivillighet

Vill du som medmänniska kunna hjälpa och stöda människor i behov?

Datum:
25 mars 2017 09:00
Plats:
Folkhälsans hus i Korsholm
Adress:
Niklasvägen 1, Korsholm
Organisatör:
Kontakt:
Susanne West, Contact
Telefon:
0440 651 060

Beskrivning

Vill du leda en grupp eller kanske besöka en person som önskar sällskap?

Om svaret är ja, kan den här kursen i frivillighet vara någonting för dig.

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs skall kunna arbeta med frivilligverksamhet. Tidigare erfarenheter eller specialkunskaper behövs inte.

Tidpunkt och plats:

Lördag 25.3 kl 9-16, Folkhälsan i Korsholm, Seniorpunkten, Niklasvägen 1, Korsholm

Kursinnehåll:
Frivilligverksamhetens spelregler
Åldersrelaterade sjukdomar
Friskvård
Synen, minnet och hörsel
Psykisk hälsa
Verksamheter och uppdrag

Kursen är avgiftsfri.

Arrangörer: Folkhälsan i Korsholm, Röda Korset, Korsholmsnejdens demensförening, Vasa svenska församling, Minneslots, Vasanejdens föreningar r.f., Folkhälsans förbund.