Liljendalföreningen håller vårmöte

Nya och gamla medlemmar välkomnas på vårmöte!

Datum:
22 mars 2017 18:00
Plats:
Café Lilja, kabinettet
Organisatör:
Folkhälsan i Liljendal rf
Kontakt:
Christina Andersson-Sjögård, Contact
Telefon:
040 511 8495

Beskrivning

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Välkommen!