Två damer läser en tidning tillsammans.

Stöd för närstående

Folkhälsan stöder närstående genom att ordna verksamhet och sprida information.

Vi ordnar bland annat följande typer av verksamhet för dem som tar hand en närstående:

  • Gruppträffar och anhörigcaféer
  • Motionsgrupper
  • Rekreationsdagar
  • Självhjälpsgrupper
  • Semesterdagar
  • Föreläsningar och möten
  • Kurser och inspirationsdagar

Du som vårdar en närstående kan ta kontakt med oss och delta i vår verksamhet oberoende av om du får kommunalt stöd för närståendevård eller inte. All verksamhet ordnas inte på alla orter.

Här hittar du mer information om aktiviteterna i Nyland, Åboland och Österbotten.  

Projektet Öppna dörrar 2013–2014

Folkhälsans förbund har fått finansiering av Penningautomatföreningen RAY (2013−2014) för att utveckla gruppverksamheten för närståendevårdare.
Förbundet Närståendevårdare och Vänner r.f. har gett oss tillgång till och rätt att översätta och bearbeta konceptet Ovia omaishoitajuuteen – Öppna dörrar till närståendevård.

Inom projektet använder vi också studiematerialet Lyfta tillsammans för anhöriga, som har utarbetats av Studieförbundet svenska vuxenskolan i Sverige. Läs mer.

Närståendevård har många olika ansikten

Närståendevårdare kan vara föräldrar till barn med funktionshinder, de som vårdar sin partner eller barn som tar hand om sina åldrande föräldrar. Vårdrelationen kan ha utvecklats stegvis i och med ett ökat behov av hjälp eller på grund av en plötslig sjukdom.

En del vårdare är bundna till hemmet dygnet runt och har ett fysiskt tungt och krävande vårdarbete. Andra vårdare får i perioder avlastning då vårdtagaren får intervallvård på sjukhus eller vårdhem.

Vårdtagare är också de som behöver tillsyn och omsorg utan direkt fysisk vård. Närståendevårdare och vårdtagare behöver inte dela hem eller vara släkt, men de har en nära relation från tidigare.

 

1 kommentarer på sidan "Stöd för närstående"

Läs kommentarer
Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan