Mottagningen för unga och unga vuxna

Utvecklingsuppgiften i ungdomen är en stor uppgift och det är lätt att förstå att problem kan uppstå vid olika tidpunkter och på olika områden. Problemen blir ett hinder för ungdomsutvecklingen vare sig orsakerna finns i tidigare svårigheter i utvecklingen eller beror på akuta kriser av olika slag.

På Mottagningen för unga och unga vuxna jobbar vi med att bearbeta hindren och öppna upp så att ungdomsutvecklingen kan gå vidare. När vi i ett tidigt skede har möjlighet att träffa den unga och föräldrarna är vi med och förebygger att större problem uppstår.

Ungdomstiden kan ta sig ganska starka uttryck utan att det nödvändigtvis behöver anses vara psykiatrisk problematik.

Ungdomsmottagningen finns i Helsingfors, Åbo och Pargas.

0 kommentarer på sidan "Mottagningen för unga och unga vuxna"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan