Tjänster

På den här sidan hittar du alla de tjänster vi erbjuder vid våra olika enheter.

Du kan läsa mer om de tjänster vi erbjuder. Du kan alltid ringa oss och fråga mer om tjänsterna eller boka tid för ett första möte om du känner oro för ditt barn och vill tala med en utomstående.

Rådgivning & handledning

Utredningar & undersökningar

Terapi & habilitering